Verklein uw CO2 voetafdruk met de AERS Groep

Wie vragen er om het terugdringen van fossiel energiegebruik?

 • Uw organisatie
 • Uw Opdrachtgevers/klanten
 • Uw imago / merk
 • Uw aandeelhouders / financiers
 • Uw medewerkers
Wat wilt u als bedrijf bereiken op het gebied van duurzaamheid?

Duurzaam ondernemen;CO2 reductiedoelstelling; certificering; commerciële toepassing;
lokale emissie uitstoot verlagen; MKI berekening; inzet duurzamere producten. 

Is CO2 reductie voor uw bedrijf überhaupt haalbaar op dit moment?

Technisch  -  Commercieel  -  Economisch  -  Praktisch

Wij kunnen u ontzorgen, start direct!

Vraag per direct naar onze  aanpak.
Stapsgewijs duurzamer ondernemen d.m.v. praktische inzet van onze producten.

Praktijkvoorbeeld:  brandstof  als transitievloeistof


Wat doet het gebruik van GoodFuels HVO - EN 15940?
 • GoodFuels HVO genereert reductie uitstoot van: CO2, fijnstof, NOx en zwavel t.o.v. gewone diesel.
 • Gebruik van HVO zorgt voor een snelle en efficiënte verbranding.
 • Er ontstaat per direct minder kans op problemen  door verstopte filters - filterblocking -
 • Minder kans is op bacterievorming doordat GoodFuels niet hygroscopisch is.
Wat is GoodFuels HVO – EN 15940?
 • Het is reukloos (zwavel-, zuurstof- en aromatenvrij)
 • Het heeft een hoog cetaangetal.
 • Het kan een langere periode opgeslagen worden, zonder verlies van kwaliteit door zijn stabiele producteigenschappen.
 • Sowieso is GoodFuels HVO geschikt voor de nieuwere generatie dieselmotoren; voor de iets oudere motoren -  bestuderen wij, in overleg met u, de toepasbaarheid.
 • GoodFuels HVO beschikt over de ISCC*-EU Duurzaamheids Certificering (Trader en Warehouse)
  *ISCC (International Sustainability & Carbon Certification)

Wat is de mate van milieubelasting qua CO2 uitstoot?

 


 

GoodFuels  HVO20, -30 & -50   t.o.v. autodiesel EN590 B7: 
 • - 13-44%         minder CO2 uitstoot
 • -  4-8%            minder stikstofoxide (NOx)                  
 • - 15-25%         minder koolmonoxide (CO)                     
 • - 15-26%         minder koolwaterstoffen (HC)                     
 • - 18-30%         minder roet en fijnstof (PM)

 
GoodFuels HVO100  t.o.v. autodiesel EN590 B7:
 • - 90%             minder COuitstoot
 • - 9%               minder stikstofoxide (NOx)           
 • - 24%             minder koolmonoxide (CO)               
 • - 30%             minder koolwaterstoffen (HC)
 • - 33%             minder roet en fijnstof (PM)
Terug naar de bovenkant van de website