Duurzaamheid Impact Scan  uitgevoerd  door  YPC  -   Martin van de Sluis

Duurzaamheid Impact Scan uitgevoerd door YPC - Martin van de Sluis

Weten waar de kracht van onze organisatie ligt op het gebied van duurzaamheid; welke verbeterpunten wij hebben op dit gebied en waar de kansen en risico’s liggen.

"De AERS Groep faciliteert een van de grootste vervuilers ter wereld, door fossiele brandstoffen aan de man te brengen". aldus Jackij Aers, eigenaar van de AERS Groep; "dit zijn wij ons ten zeerste bewust".
Onze missie is dan ook om onze planeet schoner achter te laten als dat we hem hebben aangetroffen, door iedere dag een (kleine) stap te zetten die daaraan bijdraagt.
Dit doen wij voor onszelf en onze opvolgende generaties.
Onze aanpak is pas geslaagd, als wij zoveel mogelijk bedrijven en individuen kunnen laten aansluiten bij ons gedachtegoed.

Wat is de Duurzaamheid Impact Scan?
Met de Duurzaamheid Impact Scan maak je de bijdragen van je organisatie inzichtelijk, zowel positef als negatief. Middels een SWOT analyse worden de kansen en bedreigen weergegeven als opmaat naar een duurzamere organisatie. Het werkt als een kapstok waaraan de diverse duurzaamheids acties (Prestatieladder - CO2 Footprint - MVO activiteiten) worden opgehangen.

Hoe werkt het?
Er wordt een onderverdeling gemaakt binnen de 17 SDG’s (in 2015 opgestelde Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen vanuit de Verenigde Naties) naar Economische- , Sociale- en Omgevingsimpact. Een positieve omgeving zorgt voor een sociale leef- en werkklimaat waarmee economische voortuitgang bereikt wordt.
Van iedere impact wordt beschreven hoe deze gemaakt wordt, zodat een volledig beeld ontstaat. De afzonderlijke SDG’s worden kort getypeerd.

Waarom nu een Duurzaamheid Impact Scan uitvoeren?
Duurzaamheid is een groot begrip waar veel onderwerpen onder vallen. Het gaat over meer dan alleen CO2 uitstoot, circulariteit of afval scheiden. Het gaat ook over hoe je omgaat met je medewerkers en relaties, over hoe je bijdraagt aan het terugdringen van ongelijkheid, realiseren van kwaliteitsonderwijs voor iedereen en bijvoorbeeld duurzame productie en consumptie. Breder dan waar wetgeving, richtlijnen en reportage in organisaties vaak op gefocust zijn.

Wat levert een Duurzaamheid Impact Scan op?
Het kan ons een korting op een financiering opleveren; of is te gebruiken bij de aanbestedingstukken; in te zetten voor onze stakeholders en wordt in het jaarplan opgenomen.
Kortom een Duurzaamheid Impact Scan geeft de AERS Groep een voorsprong in de markt. Het helpt ons bij het maken van keuzes naar de toekomst; het helpt om meer waarde te creëren en een volwassen organisatie te zijn.

Meer informatie; bel ons of laat het ons weten via de Contactpagina

Terug naar de bovenkant van de website