In  2024 waterstof tanken op tankstation IJzendijke aan de N61

In 2024 waterstof tanken op tankstation IJzendijke aan de N61

Gemeente Sluis heeft deze nazomer een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden met waterstof van het tankstation Staats-Spaanse Linies 1 te IJzendijke.

Zowel personenvoertuigen als vrachtwagens kunnen hier in de loop 2024 – naast de reguliere brandstoffen – ook terecht voor waterstof.

Middels de voorbereiding en indiening van de benodigde aanvragen, contacten met de overheden met het oog op de verlening van de genoemde vergunningen kon toegewerkt worden naar een nieuwe locatie voor de aflevering van duurzame energie en nieuwe mobiliteit.

Klaar voor de toekomst: een auto op waterstof!

Waterstof is een energiedrager, net als een accu. Met de energie die in waterstof (H2) zit kun je een auto aandrijven.
Inmiddels rijden de eerste waterstof auto's rond in Nederland. 

Als waterstof wordt gemaakt door 'groene stroom' is er geen schonere oplossing denkbaar voor autorijden. Alles wat er uit de uitlaat komt is water!

De waterstof auto's / vrachtwagens  zijn voorzien van een brandstofcel.

Een brandstofcel is eigenlijk een kleine 'on board' elektriciteitscentrale. Het is een compacte metalen unit met binnenin diverse kanalen en een membraan.

Een waterstof tank in een auto / vrachtwagen is stevig geconstrueerd en bestendig tegen de allerzwaarste crashes. Tests hebben bewezen dat auto's op waterstof net zo veilig zijn als auto's op benzine of diesel. En zelfs als er om wat voor reden dan ook waterstof uit de tank zou ontsnappen, is het risico op brand of een explosie net zo gering als bij fossiele brandstoffen. 

Hoe werkt de brandstofcel ?

Aan één zijde van het membraan wordt de waterstof toegelaten, aan de andere zijde buitenlucht met daarin zuurstof. Het special membraan (PEM: Proton Exchange Membrane) tussen de zuurstof en de waterstof zorgt ervoor dat alleen de waterstof protonen (H+ positief geladen kern) rechtstreeks de zuurstof kunnen bereiken.  De elektronen (e-) worden door het membraan tegengehouden en via de kathode (minpool) omgeleid buiten de brandstofcel om.  Zij gaan naar de accu of de elektromotor. Langs deze weg keren ze terug naar de brandstofcel via de anode (pluspool) om alsnog de reactie tussen waterstof en zuurstof volledig te maken. Het resultaat van dit proces is elektriciteit, water en warmte.Hoe tank je waterstof?

Eigenlijk net zoals je benzine, diesel of LPG tankt. Het vulpistool aan de tankslang ziet er alleen iets anders uit. Waterstof is namelijk veertien keer lichter dan lucht. Dus om voldoende waterstof in de tank te krijgen, is een hoge druk van 700 bar nodig. Knijp je de handel aan het vulpistool in, dan zet deze zich vast in de tankinlaat. Het tanken van waterstof verloopt daarna volledig automatisch en veilig. De waterstofpomp geeft aan wanneer de tank vol is.

 

Terug naar de bovenkant van de website