AERS Olie distributeur voor GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland

AERS Olie distributeur voor GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland

GoodFuels HVO100 duurzame synthetische diesel reduceert 90% CO2; tot 33% roet & fijnstof en tot 9% stikstof

Sinds medio september biedt AERS Olie haar klanten de duurzame brandstof GoodFuels HVO aan. AERS Olie is daarmee dé partner voor GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland. GoodFuels HVO is een niet-fossiele brandstof voor dieselmotoren, gemaakt van afval- en reststromen, die tot 90% CO2-uitstoot reduceert. Door de toevoeging van GoodFuels HVO wil AERS haar klanten ondersteunen in het eenvoudig en effectief verduurzamen van wagen- en machineparken.

AERS van A tot S in Energietransitie

Inmiddels richt AERS zich – naast de gebruikelijke brandstoffen – steeds meer op duurzame energiedragers. ‘De energiemarkt is zeer dynamisch, waardoor ook de omstandigheden qua productkeuzes en oplossingen snel wisselen. We zien een snelle verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare producten, waarbij HVO100 daarbij de meest optimale en beschikbare stap is op dit moment; direct in te zetten, zonder dat u iets hoeft te wijzigen aan hun voertuig of machine.

AERS Energy

Daarnaast neemt AERS Energy met haar laadmogelijkheden een steeds belangrijkere positie in binnen het bedrijf. AERS Energy biedt bedrijven volledige begeleiding rondom oplaadzuilen, beschikt inmiddels over meer dan 400 laadpalen én biedt klanten de AERS Energy laadpas.  

AERS E-Transitie concept

Duurzaam ondernemen met het AERS E-Transitie concept.

In het Nederlandse klimaatakkoord staat realisatie van 49% CO₂-reductie in 2030 t.o.v. 1990. Wat betekent dit voor de (potentiële) klanten van AERS? Door introductie van het AERS E-Transitie concept worden vele opties duidelijk; stapsgewijs duurzamer ondernemen d.m.v. praktische inzet van onze producten.

Verzekerd van duurzaamheid met GoodFuels HVO
Binnen brandstoffen die geschikt zijn voor dieselmotoren, geeft GoodFuels HVO de hoogst haalbare CO2-reductie zonder aanpassingen te doen aan het voertuig of de machine.

De grote toegevoegde waarde van het merk GoodFuels is voor ons, dat alle biobrandstoffen van GoodFuels gecertificeerd zijn volgens de ISCC EU-voorwaarden voor duurzame biomassaproductie, traceerbare oorsprong en documentatie omtrent mogelijke broeikasgasreductie.
Dit betekent dat GoodFuels gegarandeerd voldoet aan de laatste en hoogste duurzaamheidsnormen. Dat wordt in deze tijd, waar ook bij opdrachten steeds kritischer gekeken wordt naar de herkomst van producten, steeds belangrijker.

Terug naar de bovenkant van de website